U bent hier:   Home  /  collectie NK  /  La Vierge M…; kalenderuitgave met reclame voor de Menus de Pierrot.

La Vierge M…; kalenderuitgave met reclame voor de Menus de Pierrot.

De datering van dit artikeltje was wat problematisch. Maar uiteindelijk blijken het pagina’s te zijn uit de Grand Almanach van Paul Dupont uit 1896 (voor het jaar 1897). In een advertentie in deze almanach worden deze menus aangeprezen. Het is een soort kalender waarbij op zondag 6, maandag 7en dinsdag 8 september (geen jaar) reproducties van de menus staan. 6 september viel in  in 1897 op een zondag. . Het mapje is uitgegeven door “Estampe Originale” een tijdschrift dat van 1893 – 1895 is verschenen. De almanach is nog langer uitgegeven.

blad 6 september 1891 Les Menus de Pierrot

blad 7 september 1891 Les Menus de Pierrot

blad 8 september 1891 Les Menus de Pierrot

tekst:

Septembre
dimanche
6
LA VIERGE M

LES MENUS DE PIERROT
Les scènes de pantomime gastronomique reproduites en réduction À cette page et aux sui vantes sont dues à la verve si fine de A. Willette. Elles ne sont pas seulement de divertissantes fantaisies, elles répondent à un besoin, nous dirons presque à une nécessité sociale: le besoin d’avoir, sur une table élégante et de bonne compagnie, des menus vraiment spirituels, amusants et en même temps artistiques.
Souvent, en effet, on est embarrassé pour trouver des menus nouveaux, et souvent aussi on ne rencontre que de prétentieux chromos ou dos choses banales. Heureux quand ces cartons ne sont pas horribles à voir et ne coupent pas l’appétit le mieux disposé.
Willette a composé toute une série de ces plaisantes mésaventures de Pierrot à table. Pauvre Pierrot, il ne peut pas toujours manger tranquille, et les conséquences de ses diners sont parfois un peu… émouvantes.
Mais, avec l’égoisme de gens qui sont bien installés à table et n’ont pas à craindre de telles infortunes, le pauvre Pierrot, une fois de plus, nous fait rire.
C’est pourquoi nous recommandons la série des Menus de Pierrot, lithographie originale que la Direction du Rire offre a ses abonnés et lecteurs. pour le prix exceptionnel de 1 fr. 75. Paris, 10, rue Saint-Joseph.

NL:

PIERROT’S MENU’S De gastronomische pantomimescènes die op deze pagina en de volgende in verkleining worden weergegeven, zijn te danken aan de fijne verve van A. Willette. Het zijn niet alleen vermakelijke fantasieën, ze beantwoorden aan een behoefte, we zouden bijna zeggen een sociale noodzaak: de behoefte om, op een elegante tafel en in goed gezelschap, werkelijk geestige, amusante en tegelijkertijd artistieke menu’s te hebben. Vaak weten we zelfs geen nieuwe dingen te vinden, en vaak komen we alleen maar pretentieuze chromo’s of banale dingen tegen. Gelukkig als deze dozen niet afschuwelijk zijn om naar te kijken en de meest gewillige eetlust niet bederven. Willette componeerde een hele reeks van deze aangename tegenslagen van Pierrot aan tafel. Arme Pierrot, hij kan niet altijd rustig eten, en de gevolgen van zijn diners zijn soms een beetje… ontroerend. Maar met het egoïsme van mensen die goed aan tafel zitten en niet bang hoeven te zijn voor zulke tegenslagen, maakt de arme Pierrot ons opnieuw aan het lachen. Daarom raden wij de serie Pierrot Menus aan, een originele litho die de Directie van Le Rire aan haar abonnees en lezers aanbiedt. voor de uitzonderlijke prijs van 1 fr. 75. Parijs, 10, rue Saint-Joseph.

  1896  /  collectie NK, ongedateerd, reclame  /  Voor het laatste geüpdate februari 15, 2024 door Redactie  /  Tags: ,